ประเภทของพืชสมุนไพร

พืชสมุนไพรแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

1. ประเภทต้น เช่น มะขาม กระเพา กระถิน

 
2. ประเภทเถา เช่น โคกกระออม กระทกรก มะแว้งเครือ

 
3. ประเภทหัว เช่น กระทือ กระวาน ขมิ้น มหากาฬ กลอย

 
4 . ประเภทผัก เช่น ผักเสี้ยนผี ใบบัวบก ผักกาดนา ผักบุ้ง

 
5. ประเภทหญ้า เช่น กระทืบยอด ต้อยติ่ง พระจันทร์ครึ่งซีก

Advertisements